Skip to content

De Vergeten Verhalen

‘Mensen onderweg’

In elk mens schuilt een uniek verhaal. Dat gegeven vormde het vertrekpunt van een project zonder einde. Beeldend kunstenaar Sjoerd van den Boom en journalist Willem Jongeneelen ‘schilderen’ de levensgeschiedenis van een aantal senioren uit Bergen op Zoom en omgeving. Tien gewone mensen met op het eerste gezicht alledaagse verhalen. Zo zien ze dat zelf vaak. Maar is dat ook zo? Zijn die verhalen stiekem toch niet bijzonder?

 

Mensen verbinden vormt de rode draad van het project De Vergeten Verhalen. Veel mensen uit de directe omgeving – soms familieleden zelfs – kennen die verhalen niet eens. Ze handelen over zowel grote als kleine zaken. Ze maken herinneringen levend en doen even een ziekte of het leed van alledag vergeten of verzachten. Door het samenbrengen van familieleden en gesprekken met de senioren zelf, hun vrienden en verzorgers wordt er op zoek gegaan naar die herinneringen. Het verzamelen van oude foto’s en gebruiksvoorwerpen is daarbij behulpzaam. Bij het zien daarvan komen vaak opnieuw verhalen boven.

De verhalen worden opgetekend in woord en beeld. Een geschilderd portret heeft een meerwaarde, omdat het – zoals vroeger – een teken van verering is. Het project begint als eerbetoon aan de ouderen van nu. Maar hoe mooi zou het niet zijn als ook al die volgende generaties hun verhalen aan elkaar gaan doorvertellen? Het vastleggen van die ‘vergeten verhalen’ vormt een stimulans om daarmee verder te gaan. Dat kan al meteen, via de gelijknamige website, dat kan ook in de toekomst, door weer nieuwe generaties op de aan te maken stamboom. Zowel familieleden, vrienden als kennissen kunnen eigen herinneringen toevoegen. Zo ontstaat er een levende familiekroniek.

 

Bovendien hoeven dit niet de laatste door Jongeneelen en Van den Boom opgetekende portretten te zijn. ‘We zijn allemaal mensen onderweg’, zo verklaarde een van de tien geïnterviewde senioren. ‘Als je niets wilt, dan heb je alles’, redeneerde een ander. Het zijn slechts enkele levenswijsheden die boven kwamen tijdens de vele prettige gesprekken die tot dit boek leidden. Dat er nog veel mogen volgen.